Енциклопедия на злото – част 2

<< Към част 1

Народът, под мъдрото ръководство на Партията, осъжда виновниците. Всенародният гняв ражда и всенародно творчество във вид на телеграми. Подобна масова активност е била проявена две години по-рано по време на процеса срещу шпионина Никола Петков. И не е случайно, защото и двата процеса се развиват по еднакъв сценарий. В единия случай, обаче, врагът е “чужд”, а в другия “наш”. Но няма значение, защото това е само формалната страна. Всъщност, не е важно наш ли е или ваш, важното е всички да живеят в несигурност, страх и подозрителност.

Ето някои от телеграмите, предаваме ги дословно:

Телеграма 426                                                                                                          9.ХІІ.49
Другарю главен прокурор,

          Ние, най-малките защитници на нашата скъпа република България, се възмущаваме от подлото предателство на Трайчо Костов и неговата банда. Искаме тези предатели да се накажат най-строго.
Ние обещаваме, че ще следим неприятеля на всяка стъпка, ще го търсим в нашите редове, в своя другар.
Другарю прокурор, ние още веднъж Ви молим да бъдат наказани.

Септемврийчета
дружинка “Левски”
ХІХ у-ще София

* * *

Телеграма 132

14.ХІІ.1949 г.
гр.Хасково

Другарю Прокурор,

          Ние учениците от ІV-те класове при М.Г. гр.Хасково събрани на дружествено събрание, след като разгледахме двуличната, предателска и шпионска дейност на бандата на Трайчо Костов и на самия него, ги порицаваме и искаме най-строго наказание на него и бандата му – смърт.

От събранието
Председател на ІV-те класове при Х.М.Г.
/Георги Иванов Георгиев/

* * *

телеграма 391                                                                                                           9.ХІІ.49

До Върховния съд на НРБ
Главния прокурор на републиката

Другари,

          Членовете на ДСНМ – VІІ кл. при мъжка гимназия гр.Търново събрани на месечно отчетно събрание, изказваме нашето безгранично възмущение спрямо предателската и шпионска банда на Трайчо Костов. Искаме смъртно наказание за изменниците на народа и партията.
Ние обещаваме, че ще изострим нашата бдителност и не ще позволим в никакъв случай на такива агенти, шпиони и предатели като Трайчо Костов и неговите съучастници да откъснат нашата страна от страните с народна демокрация начело със Великия СССР и я хвърлят в блатото и кървавите лапи на англо-американските империалисти. Никаква милост към бандата на Трайчо Костов!
Борчески привети на славния Димитровски ЦК на БКП!

* * *

260                                                                                                                            10.ХІІ.49
ТЕЛЕГРАМА

ДО ДРУГАРЯ ПРОКУРОР
НА ВЪРХОВНИЯ СЪД
СОФИЯ

          7 Дек.1949 год.
Членките на Б.Н.Ж.С. след като разгледахме престъпната дейност на шайката Тр.Костовци решихме да бъдат осъдени на смърт и незабавно да се изпълни тази присъда.

Б.Н.Ж.С.

* * *

595                                                                                                                       8.ХІІ.1949 г.
Резолюция

          Днес на 4.ХІІ.949 год. съмахленците от ул.Славянска , събрани на махленско съвещание, след като изслушаха доклада и също така узнали от публикувания обвинителен акт за предателската дейност на Трайчо Костови, изказват своята погнуса към подлото дело на народните изменици и искат най-строго наказание за престъпниците.
Съмахленците изказват своята готовност, да дадът всички свои сили за пълна изборна победа на О.Ф. и да изпълнят заветите на нашия безсмъртен вожд и учител др.Георги Димитров, който има най-голяма заслуга за предотвратяване на пъклените планове на платените чужди агенти и шпиони в нашата страна.
Ще пазим дружбата с Великия Съветски съюз.

За махленското съвещание:
М.Стойчева

* * *

414                                                                                                                              9.ХІІ.49
До Главния
прокурор на народна република
София

Резолюция

          Днес 5.ХІІ.1949 год Ямбол групата тройка №9 свика на махленско съвещание другарите от 7-ми район за прочитане и разискване върху обвинителния акт на Трайчо Костов и неговата банда. След като изгледаха въпросния акт, всички благодариха на Б.К.П. за проявената бдителност чрез която навреме успя да разкрие това възмутително дело и не позволи на предателите да изпълнят своя пъклен план.
Затова най-строгото наказание на престъпниците ще бъде единственото възмездие решиха те.

От събранието

* * *

433                                                                                                                             9.ХІІ.49
Резолюция

          Днес 5.ХІІ.1949 г. съкварталците от ул.”Ангел Кънчев” 6-та тройка след изслушване доклада по обвинителния акт против Трайчо Костов и групата му. Единодушно удобряваме взетите мерки от Народната власт за проследяването предателите, шпионите и бандитите, които са целили откъсването на Българския народ от братската дружба с С.С.С.Р и подчиняването политически и икономически на Англо-Американския империализъм.
Искаме най-строго и справедливо наказание на тези предатели.

За събранието:                                                   Присъстват 21 човека на събранието.

* * *

171                                                                                                                               5.ХІІ.49

ДО ГЛАВНАТА ПРОКУРАТУРА НА
Н.Р.БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ

ТЕЛЕГРАМА

          След като разгледахме на публично събрание престъпленията на Трайчокостовци, ние жителите на с.Мартиново Михайловградско, намираме, че няма и не е имало по-подли престъпници в наща история, искаме най-строгото им наказание – СМЪРТ ЧРЕЗ ОБЕСВАНЕ с което ще се удовлетвори желанието на нашия народ да се бори за построяването на социализма в наща страна.

От събранието.

* * *

5.ХІІ.49

ТЕЛЕГРАМА

До Главния прокурор на Републиката
Тук

          Протестното събрание на хиляда и петстотин служители при централния кооперативен съюз изразява своето възмущение и погнуса от Трайчо Костов и неговата престъпна банда настоява за безмилостна и най-тежка присъда над разобличените народни врагове декларира безрезервната готовност на цялото кооперативно движение да следва правителстовото и славната Българска комунистическа партия в героичните им усилия за построяване основите на социализма в нашата страна, за мир и вечна дружба с всички свободолюбиви демократични народи начело с великия Съветски съюз.
На позорния стълб предателите, шпионите и вредителите.

* * *

395                                                                                                                              5.ХІІ.49
Отечествен фронт                                                                     До Главния Прокурор на
село Полатово, Пловдивско                                                Народна Република България

Днес 1 декември 49 г. жителите на с.Полатово свикаха на общоселско събрание за изслушване доклад за подривната дейност на Трайчо Костовци, настояваме пред Вас, пазителя на националния ни и държавен сувуренитет, да им дадете заслуженото наказание – СМЪРТ.

За събранието: Стефан Петров

* * *

127                                                                                                                              4.ХІІ.49
Резолюция

До
Главния прокурор на
НароднаРепублика България
София

          Днес, 4.ХІІ.1949 год. събрани на махленско събрание жителите на 23 О.Ф. район гр.Ямбол, изслушвайки доклада по обвинителния акт на Трайчо Костов и бандата му. Възмутени от кървавите злодеяния, които са грозяли българския народ, искаме най-сурово наказание за предателите и шпионите.
гр.Ямбол

За събранието: Кабокова

* * *

338                                                                                                                            13.ХІІ.49
Резолюция

          Днес 5 дек.1949 г. гр.Ямбол ул.Цар Петър №2 събраните 9 души съседи в домът на Къню Ст.Генов, като изслушахме обвинителния акт на Трайчо Костов и неговата група възмутени от подлите им предателски постъпки спрямо др.Георги Димитров и нашата родина както и против братския Съветски съюз, изказваме нашето презрение към тях и строгото им наказание. Смъртта, казаха присъствуващите, е леко за тях, но да чукат камъни до смърт, за да видят, как с черен труд се изкарва прехраната и как се предателства.

За събранието Ив.К.Генова

Писали са всички – деца, жени, домакини, слугини, портиери, работници, служители, артисти, духовници, спортисти, селяни, учители, войници, милиционери – българи, цигани, турци, евреи.

Някои вероятно са били искрени във възмущението си, други са ги подписвали от страх. Но как да определиш границата в едно масово безумие.

Някои от телеграмите са съвсем еднакви – важна е била бройката. Стотиците телеграми от цялата страна, произвеждани по калъп, като аргумент за решението на съда:

Волята на народа:

– Най-тежко наказание на предателите на народа
– Най-сурово наказание
– Строго, най-строго или строго, но справедливо наказание
– Най-тежката /а също тешката/ присъда
– Най-строга присъда /смърт/
– Сурово и справедливо наказание
– Най-тежко наказание

И още:
– Дълбоко се възмущава или възмощава
– Порицаваме /порицавами/
– Настояваме /настоявами/
– Възмущения от неговите долни дела
– Презираме всякакъв национален шовинизъм и стоим на позициите на пролетарския интернационализъм
– Одобряваме обвинителния акт
– Иска да ни продаде за шепа леща
– С своята подла политика да откъснат нашата страна от Великия Съветски съюз и я тласнат в лагера на империализма
– С погнуса посреща предателската дейност
– Особенно потресяюще впечатление ни направи покушението, което Трайчо Костов по заповед на Тито са готвили срещу живота на скъпия наш учител и вожда Г.Димитров

Трайчо Костов:

Трайчо Костов и компания
Трайчо Костов и кампания
Трайчо Костов и неговата банда
Трайчо Костов и неговите сътрудници чужди агенти
Трайчо Костов – изменник и предател
Трайчо Костов и неговите агенти
Трайчо Костов и съучастниците му
Трайчо Костов и неговите привърженици
Трайчо Костов и неговите съучастници – провокатори
Продажника Трайчо Костов и неговата банда
Трайчо Костов – приемник на империализма
Юдата Трайчо Костов и неговата клика
Трайчо Костов и С-и
Бандата на Т.Костов от предатели, шпиони и вредители
Върл народен враг и неговите сподвижници.
Предатели и шпиони
Предатели, шпиони и конспиратори
Предателска, шпионска и изменническа банда
Шпионска и предателска банда
Агент-провокатори и шпиони
Подли предатели на българския народ
Народни продажници и изменници
Изменници на работническата класа
Слуги на англоамериканските милиардери
Участници от противодържавния заговор
Вредителска, шпионска и предателска група на Трайчо Костов
Троцкистко предателска и шпионска банда на Трайчо Костов
Англо-американски лакеи и Титови последователи
Подлите народни агенти на англоамериканските империалисти.
Коварните изменници на Марксизма-Ленинизма и предатели на българския народ
Шпионска банда, готова да прикачи родината ни към колесницата на империализма като превърне народа ни в безправен роб на Юда Тито.
Най-гнусно оръдие на империализма и подпалвач на нова война
Предателската шайка оглавявана от Трайчо Костов за тяхните пъклени планове

Клетви и обещания:

– Даваме клетва, че ще отсечем всяка предателска ръка, откъдето и да идва тая, която посегна на дружбата ни с Великия Съветски Съюз
– Ще отдадем всички сили за укрепване на дружбата ни с страните с народна демокрация начело с Великия Съветски Съюз – така необходими за запазване на националната ни независимост.
– Заявяваме, че ще сплотим още по-здраво наще редове и под ръководството на Б.К.П. и нейния болшевишки Ц.К. ще изпълним до край заветите
– Ще стегнем здраво бойните редове на нашите организации под ръководството на славната Б.К.П.
– Ще засилим бдителността си спрямо народните врагове
– Ще нанесем още един съкрушителен удар над врага и реакцията
– Язвата се лекува с нож и ние искаме премахването на тая обществена язва без остатък.
– Денонощно ще бдим по южната граница на нашата прекрасна Народна Република, като не ще допуснем нито един враг, било отвън или отвътре, да наруши безнаказано нейната неприкосновеност.

Речник на агитатора:

Пъклени намерения
Кървави злодеяния, които грозят българския народ
Опит да продаде нашия народ на подпалвачите на нова война – англоамериканците.
Пъклен замисъл за превръщане в сателит на Англо-американския империализъм.
Вражеска противонародна политика
Подли замисли и шпионска дейност
Навременна бдителност
Решителен отпор
Съкрушителен удар

Лозунги:

– Вечна дружба с Великия Съветски Съюз – гарант на мира и щастието на трудещото се човечество
– Да живее учителя и вожда на прогресивното човечество – великия Сталин.
– Позор на народните предатели и изменници на марксизма и Великия Съветски Съюз
– Смърт на подпалвачите на нова война
– Сурово наказание за предателя на делото – Трайчо Костов и бандата му!
– Смърт на предателите и шпионите Трайчо Костовци

* * *

Думи, пълни с омраза. Не, думи, а картечници.
Думи, предизвикани от една лъжа.

Всички преписани и сканирани телеграми >>

Към част 3 >>