Енциклопедия на злото – част 11

<< Към част 10

В памет на Никола Петков

Тук нашият разказ спира, защото всеки съвестен разказвач не може да не изпита смущение.

Как да описва следствието на Трайчо Костов в Държавна сигурност, ако е научил истината за убийството на Никола Петков – един от най-срамните факти в нашата история? Нека му отдадем почит.

А за тези, за които той продължава да е предател и престъпник, ето един документ от времето:

Американска легация

№ 15479, Берн, 1 октомври 1947 г. Тема: Реакцията на швейцарската преса към процеса и екзекуцията на Никола Петков

Американският Шарже д’Афер в Берн има честта да съобщи на Департамента, че цялата консервативна и либерална преса в Швейцария и преобладаващото болшинство от социалдемократическите организации са дали недвусмислено описание на погнусата, която неотдавнашният “процес” и екзекуция на българския селски водач Никола Петков са предизвикали в демократичния свят. Ако съществуваха някакви съмнения в съзнанието на читателите на швейцарската преса по отношение на истинската същност на “правото”, срещано в новите “народни демокрации” от съветско-контролираната, доминирана от комунисти, Източна Европа, сега те бяха напълно разсеяни с единодушно назованото “съдебно убийство” на Никола Петков.

Няколко примера от значителния брой водещи материали по темата са достатъчни, за да илюстрират ядосания тон на реакцията на швейцарската преса:

“Журнал де Женев”, 25 септември:

“Въпреки множеството протести на такива именити европейски личности като Блум, Хериот, Мориак, Морис Шуман и Моро-Джафери, адвокатът на Димитров от Лайпцигския процес, Никола Петков беше обесен през нощта на 20/21 септември в Централния затвор в София като обикновен престъпник, след процес, в който той беше жертва и дори по-лошо.

… Петков умря, защото стоеше на пътя на политиката на съветския агент Димитров – стъпкване на цялата опозиция и налагане на тиранията на червената бюрокрация над недоволното селячество.

… Петков е мъртъв, но да се запази мълчание пред такова престъпление е равносилно на съучастничество. Хитлер изчезна, но неговите методи продължават да живеят след като милиони мъже, жени и деца дадоха живота си за освобождението на Европа от политическото потисничество и полицейския терор.

… Съвестта на цивилизованото човечество не може да остане безразлична или апатична пред лицето на такава съдебна проституция.”

“Фолксрехт”, 26 септември (официален орган на социалдемократическата партия): “Те искаха да задушат гласа, който непрекъснато демаскираше и осъждаше тиранията…На 5 август те го домъкнаха пред съда в услуга на терора и отмъщението, а не на правото.

… До края Петков остана непоколебим демократ и пред лицето на смъртта имаше куража да каже на своите комунистически насилници: „Вие сте предатели на демокрацията, вие сте тези, които потъпкаха свободата на България“.

… Фактът, че разяреното мнение на демократичния свят успя да спаси Димитров, палача на Петков, но не можа да спаси Петков, ще се запомни като една от най-трагичните иронии в историята на човечеството.”

В “Историята на България”, том 3 от 1964 година, издание на БАН е написано:

“Към края на 1945 г. бе създадена и конспиративната организация “Неутрален офицер”, която се намираше главно под влиянието на Н. Петков и опозиционния БЗНС. След разкриването на “Неутрален офицер” център на конспиративните кроежи стана създаденият след Девети септември от Дамян Велчев нелегален Военен съюз (лигата), начело на който застана ген. Кирил Станчев, близък приятел и съмишленик на Никола Петков още преди Девети септември. През пролетта на 1947 година народната милиция разкри конспиративна мрежа на Военния съюз. Централната фигура на заговора бе Никола Петков. Той бе задържан, след което му бе отнет депутатският мандат. В големия съдебен процес срещу Никола Петков през август 1947 г., а малко по-късно и срещу Военния съюз бе разкрита предателската роля на т.нар. опозиция. Никола Петков се опита да отрече неопровержимите факти, но бе разобличен по съкрушителен начин от собствените си сътрудници в конспирацията.”

Авторът е доктор, а редакционната колегия се състои от академици, доктори, член-кореспонденти, професори и старши научни сътрудници на историческите науки.

Колко поколения са възпитани с този и подобни на него фалшификати!

Сами си отговорете на въпроса: били ли сме част от цивилизованото човечество или не? Вече няма съмнение, че убийството е извършено съзнателно и хладнокръвно.

Но все пак, казва си мислещият човек, те не са били професионални убийци, какво ги е накарало да го направят?

В първите разпити, седмица след задържането му, Трайчо Костов дава своите обяснения:

Протокол за разпит от 27.VІ.1949 г.

Въпрос: Какво искате да кажете с вашето изявление, че ви е добре известно, как се “правят” свидетели от Държавна сигурност по различните процеси, които до сега са били представени на съда?

Отговор: Исках да кажа, че ми е известно, каква работа се е провеждала със свидетелите по някои процеси – по доклад от самата милиция.

Въпрос: Какво точно ви е известно за това, как се правят свидетели?

Отговор: Известно ми е, че свидетелите са бивали сериозно обработвани и показанията им грижливо установявани и че до самия съд със свидетелите се провежда много грижлива работа.

Въпрос: Какво значи според вас “сериозно обработвани” и не искате ли да кажете, че “правене” на свидетели означава монтиране на несъществуващи доказателства срещу обвиняемите от Държавна сигурност?

Отговор: „Обработване и правене“ означава насочване показанията на свидетелите по определена посока, тяхното засилване срещу морален и физически натиск и срещу известно обещание за снисходителност към тях.

Въпрос: Насочването на показанията им в определена посока чрез морален и физически тормоз означава ли фалшифициране на обстановката по процесите, които досега са били водени от Държавна сигурност?

Отговор: По процесите на Никола Петков и Лулчев не може да има съмнение, че и двамата са явни класови врагове и чужди оръдия, справянето с които беше оправдано даже с цената на насочени и обработени показания, които все пак общо взето разкриваха тяхната служба на чуждите империалисти, макар че конкретните твърдения, изнесени от свидетелите, не са били тъкмо такива, каквито са ги давали пред съда.

Въпрос: Т.е. значи ли това, че тези показания на свидетелите бяха в известна доза преиначени и фалшифицирани?

Отговор: Да.

Въпрос: Когато при днешното ви заявление вие казахте, че ви е известно как тук се правят свидетели, искате ли да кажете, че с такива “правени”, т.е. фалшиви свидетели се поддържат обвиненията срещу вас?

Отговор: Исках да кажа, че ако е вярно твърдението ви, че имало показания срещу мене като враг на народа и партията, това не могат да не бъдат неверни, фалшиви показания от фалшиви свидетели, защото аз знам, че не съм вършил нищо, което да ме представя като враг.

27.VІ.49 г.                                                                                                              Тр. Костов

Въпрос: Кой ви съобщи, че свидетелите по процесите на Петков и Лулчев са давали показания, неотговарящи точно на истината в резултат на обработването им от ДС?

Отговор: Така се получаваше от докладите, които др. Г. Ганев правеше в ПБ по подготовката на процесите. Изтъкваше се тогава каква голяма работа е водена със свидетелите и че тая работа трябва да бъде непрекъснато продължавана до деня на съда. С Марко Иванов напр. нямаше никаква увереност, какво ще говори на съда. С него непрекъснато се работи до последния момент.

Въпрос: Фактът, че Марко Иванов можеше да не даде показания пред съда срещу Никола Петков означаваше, че той се отказва да дава неверни показания или че имаше опасност да излъже съда, като не даде показания срещу Петков?

Отговор: От него се очакваха определени показания, които бяха предварително установени.

Въпрос: Тези определени показания, които бяха предварително установени лъжливи ли бяха, или отговаряха на действителното положение?

Отговор: Общо взето, отговаряха на действителното положение, но бяха съответно приспособени.

Въпрос: Защо е било необходимо да бъдат приспособявани?

Отговор: За да станат унищожителни за Петков.

Въпрос: Нима разобличаването действителната дейност на Петков не беше достатъчно унищожителна, за да има нужда от преиначаване?

Отговор: Разобличаването стана именно чрез такива свидетели.

Въпрос: Следователно, разобличаването на една действително вражеска дейност стана чрез фалшиви свидетели?

Отговор: Стана със свидетели, с които беше сериозно поработено.

Въпрос: Кои точно свидетели по процеса на Петков ти имаш предвид, когато говориш така?

Отговор: Имам предвид особено Ямболския свидетел, свидетелството на една група селяни, които дадоха важни показания срещу Петков и с които беше много сериозно работено.

Въпрос: Други свидетели по процеса на Петков не си ли спомняш?

Отговор: Не.

Въпрос: По процеса на Лулчев за какви такива свидетели може да си спомниш?

Отговор: Тук имаше някакъв ментраджия, който даде важни показания за директиви получени от Лулчев.

ДОЗНАНИЕ Протокол за разпит 28.VІ.49 год.

Въпрос: В едни ваши по-раншни показания вие твърдите, че нашите органи на ДС са монтирали свидетелски показания с определена цел, избройте случаи, които вие знаете за такива свидетели и какво целите с това явно клеветническо твърдение?

Отговор: В докладите, които съм получавал по подготовката на процесите срещу врагове на народа, никога не е имало излишни твърдения, че са монтирани свидетели. Но аз съм оставал с впечатление, че в редица случаи е ставало нужда да се прибягва до сериозна работа със свидетели, за да се получат от тях показания най-добре разобличаващи вражеската дейност тъкмо на ръководителите на опозиционните организации – чужда агентура – Петков и Лулчев. Аз съм намирал за напълно допустима тая работа с свидетелите (и съм я насърчавал) с всичките средства, с които следствието разполага. И общата картина, която се получаваше в резултат на това, отговаряше на действителната вражеска дейност на опозиционните клики. Но аз намирам, че би било неправилно, ако същия метод бива прилаган и в други случаи, когато не се касае за доказване злостни врагове на социализма, спрямо които всички средства са допустими в един период на остра класова борба. Тук трябва да има известна мярка и известна граница, защото по тоя път може лесно да се стигне до изкуството да се подготовляват всякакви процеси за всякакви цели, което би било много опасно за правилното развитие на партията. Опита на ВКП /б/ и опита с нашата партийна емиграция в СССР, където покрай сухото отиде и много сурово, са също доказателство за това.

Аз намирам, че Петков, Лулчев и другите вражески клики бяха съвършено правилно осъдени и разгромени, за една вражеска дейност, която те действително бяха извършили. Методите на следствието бяха съвършено правилни и допустими от гледна точка на класова революционна целесъобразност. Аз само искам да подчертая, че с тия методи трябва да си служим предпазливо, само когато нуждата го налага. Но ако това се превърне в постоянен метод на работа, това би било много опасно и пакостно. Аз лично смятам, че прилагането на тия методи при моето следствие би било много неправилно. Защото аз знам добре, че не съм враг, не съм чуждо оръдие, въпреки грешките, които съм допуснал и за които трябва да нося отговорност. Но тая отговорност трябва да бъде обективно установена с нормалните средства.

28.VІ.49                                                                                                                   Т. Костов

Странно се пресичат пътищата на тези две трагични фигури от нашата история.

Две години след Никола Петков на същото място в Софийския централен затвор ще бъде обесен Трайчо Костов.

И това ще бъде най-убедителното доказателство, че не “всички средства са допустими” и никаква “целесъобразност” не може да оправдае злото.

Защото няма оправдание за злото.

Към послеслова >>