Енциклопедия на злото – част 8

<< Към част 7

И така, стигнахме до любимата за пропагандата тема за бдителността.

Думата “бдителност” не съществува в речника на Найден Геров от 1895 година, няма я и в речника на книжовния българския език от 1945 година.

В руско-българския речник “бдительность” съществува дори като “революционная бдительность”.

Та за тази революционна бдителност става реч и как тази бдителност е била набивана на нещастното население до пълното му побъркване, изразено в масова шпиономания.

Възпитанието в бдителност е започнало няколко години по-рано.

От септември 1945 до юни 1946 година вестник “Народно земеделско знаме” печата поредица фейлетони от Трифон Кунев. След излизането им в самостоятелен сборник – “Ситни-дребни… като камилчета”, книгата е инкриминирана, авторът е нападнат в редакцията, пребит, арестуван, съден и прекарва 9 месеца в Централния софийски затвор, независимо, че е депутат във Великото Народно събрание от партията на Никола Петков.

Един от фейлетоните се нарича “Радио София – радост вкъщи”, писан е през 1945 година. През 1949 година тази радост е достигнала своя апотеоз.

Фейлетонът започва така:

Току-що се събудих тая сутрин, беше 6 часа – разказва един православен поданик на офе власт, – и по обичая си завъртях копчето на моя радиоапарат: исках да чуя новините. И чух глас от тъмните пространства:
– Селяни, Никола Д. Петков иска да развали бойния съюз между работници и селяни. Затова гласувайте масово за офе власт.

Какви коментари направи православният поданик по повод на тая официална лъжа, няма да съобщим; на всеки случай, не бяха особено нежни към почитаемото Радио София.

Само след две години, през 1947, Никола Д. Петков ще бъде обявен за шпионин и обесен.

“Радио София – радост вкъщи”

(избрани подпури от предавания на радиото от 1949 година)

Радиодневник – без хонорар: вторник, 4.І.49 г. – 19 ч.

Говорителка: Драги слушатели, ще ви предадем радиодневник – БДИТЕЛНОСТТА – МОЩНО ОРЪЖИЕ СРЕЩУ ВРАГА.

Говорител: Преди известно време Великото народно събрание прие закон, определящ по списък онова, което представлява държавна или военна тайна. По този начин се внесе яснота по важния и от жизнено значение за страната ни въпрос – опазването на тайната.

Дълг е на всеки гражданин и военнослужещ да се вгледа внимателно в тоя списък и да прецени веднага – там където той работи като физически или умствен работник, или е военнослужещ – направено ли е всичко необходимо за осигуряване тайната.

Бдителността всякога е била ненарушим закон в живота и борбите на антифашистите в нашата Родина. Но като че ли никога досега не е било така наложително строгото спазване на този закон, както в наши дни.

Говорителка: Бдителност – това е преди всичко висока, истинска фронтова организираност. Там, където няма никакви отстъпления от изискванията на военните устави, където напълно се взимат всички необходими мерки за бойното осигуряване, където военният ред не се нарушава при никакви обстоятелства, – там шпионинът не намира откъде да се промъкне, не намира нито една цепнатина.

Всичко това е очевидно, сама по себе си ясна истина. При все това за нея трябва да се напомня постоянно. То трябва да се прави още и за това, че “…успехите, както и всичко на света имат и своите тъмни страни. У хората, неопитни в политиката, големите успехи и големите постижения не рядко пораждат безгрижие, благодушие, самодоволство, прекомерна самоувереност, възгордяване, самохвалство.” – Тия мъдри Сталинови думи изцяло се отнасят и към успехите, които ние постигаме сега в областта на политическия, стопанския, военен и културен живот на нашата страна. Никакви, дори и блестящи победи, не дават право на благодушие и не могат да оправдаят престъпното безгрижие.

……………

Говорител: ….. “Доказано е като 2 и 2 – 4 – казва Сталин, – че буржоазните държави си изпращат в тиловете една на друга свои шпиони, вредители, диверсанти, а често и убийци, дават им поръчения да се промъкват в учрежденията и предприятията на тия държави и да създават там своя мрежа и в случай на необходимост” – да разбиват техния тил, за да ги отслабят и подронят тяхната мощ. Така стои работата сега. Така бе и в миналото.”

А щом като това е така, трябва да се помни, че врагът може да се крие в лицето на всеки, с когото ние работим, дружим или живеем в съседство. Нека имаме като постоянна задача да опознаем до край тези хора, техните приятели и как те живеят.

Най-строгата бдителност е необходима при изпълнение на служебните задължения, която да бъде тясно свързана с бдителността и за личния живот на всеки служител, особено за онези, които са на такива места, че боравят с важни преписки и документи, обемащи данни и факти от военната и държавна тайна.

Говорител: Не говорете по служебни въпроси вън от учреждението, фабриката, завода, вън от казармата.

Говорителка: Пазете личните си документи – лични карти, паспорти, военни билети, профсъюзни карти, пропуски за предприятия и учреждения и особено партийните си книжки. Всеки гражданин, който загуби личните си документи, дава истински пропуск на агенти на чуждестранното разузнаване към държавната и военни тайни на Родината.

Бъдете бдителни, другари, всякога, всякъде и при всички обстоятелства! Пазете Родината и нашето щастливо социалистическо бъдеще!

(Материалът е получен от Политотдела при войската.)

В цитираната беседа думата “бдителност” е употребена – 6 пъти, “тайна” – 7, а “шпионин” и нейните производни – 12 пъти.

* * *

23.ІІ.1949 г. – 19.50 ч.

Беседа за народната отбрана:

С ПОВИШЕНА БДИТЕЛНОСТ ДА ОТКРИВАМЕ НАВРЕМЕ НАРОДЕН ВРАГ

…….

Какви са прийомите на империалистическото разузнаване? Припомнете си за разкритите нелегални организации сред войската, които се оказаха оръдия на чужди сили. Спомнете си заловените въоръжени групи, които се подготвяха в нашата южна съседка и се прехвърляха у нас за саботаж и вредителство; спомнете си къде водеха нишките, от къде се ръководеше цялата дейност на Гемето, Кръстю Пастухов, Никола Петков, Коста Лулчев и др., както това стана известно от разкритията при техните процеси. Всички те бяха на служба при един и същ господар – долара.

За да се доберат до необходимите им сведения, чуждите агенти се насочват към капиталистическите остатъци у нас. Те издирват недоволните по една или друга причина; по различни начини подхождат към слабонервните, към хората с различни слабости и чрез ласкателство, пари и подаръци ги вербуват, правят ги свои послушни оръдия. Предателите се стараят най-често външно да правят впечатление на добри граждани, на ревностни държавни служители, катерят се по йерархическата стълба на административния, стопанския и дори на политическия държавен апарат; добират се до ръководни места и от там пречат, саботират, предателствуват.

Последните разкрития по шпионажа на 15-те членове на Върховния съвет на Обединените евангелски църкви в България показа още една страна на подлата дейност на империалистическото разузнаване у нас. Нашата общественост можа да види, че международната реакция не избира средства, за да воюва и срещу нашата страна, като използува дори религиозни и църковни проповедници. Каква отвратителна подлост! Какво невиждано лицемерие у хората, доброволно станали агенти на тази реакция! И използувайки своето положение на пастори, под маската на божи служители, те са заблуждавали тези, които са ги слушали с вяра, спекулирайки с техните религиозни чувства, разпалвали са съмненията и недоволствата, черпили са сведения, които продавали за долари на враговете на родината.

Борбата срещу чуждия шпионаж е трудна и тежка борба. Но опитът на съветските народи от самата Октомврийска революция до днес е дълбоко поучителен. Големият заговор срещу великата страна на социализма,макар да проля кръв, макар да причини материални щети и страдания, не успя да спре нейния всестранен разцвет. Бдителността на съветските народи се оказа мощно оръжие срещу врага. Врагът биваше разкриван и унищожаван.

Сега ние знаем, че шпионажът на империалистите в СССР им е коствал неизчислими средства, а разкриваните след последната война шпионски групи или отделни агенти в Съветския съюз, Полша, Чехословакия, Унгария, Румъния, България и Албания показват, че касите на Уол Стрийт са широко отворени, за да финансират огромната шпионска мрежа в тези страни. Но тези разкрития показват и друго – показват повишената и постоянно повишаваща се всенародна бдителност, чрез която се пресича предателската дейност на родоотстъпниците и на техните господари.

Всеки ден, всеки час, всеки миг срещу нас може да стои изпълнителят на заповедите на чуждо вражеско разузнаване. Това е развенчаният капиталист и едър собственик, пропадналият политик, уволненият фашист, промъкналият се в държавния апарат стар грешник, угодникът, пияницата, сребролюбецът, изчадието, което в графата “народност” на всеки формуляр попълва -“българин”! Заслепен от парите, които му се плащат, той продава и род и родина; събира сведения от поверителен характер, пита бъбривите, рови се в чантите и бюрата на непредпазливите, за да предаде на врага военната и държавна тайна.

Всеки ден, всеки час, всеки миг честният гражданин, истинският патриот се изправя пред задължението да разкрие кой стои пред него – самият честен човек ли е това, или маска на прекален доброжелател, на престараващ се подлец, на религиозен изменник.

С непрекъсната зорка бдителност новите хора в Съветския съюз разгромиха и продължават да громят коварния враг, шпионина и предателя. Да се поучим от техния пример и като тях да бдим навсякъде и всякога и навреме да откриваме всеки народен враг. Да бъдем винаги в помощ на нашата народна власт и срещу фронта на империалистическото разузнаване да изправим нашето народно единство, нашата всенародна революционна бдителност.”

* * *

2.12.49 10.30 ч.

Нашата Димитровска конституция е безпощадна към народните изменници и врагове. Тя казва: “Предателството към отечеството е най-тежкото престъпление към народа и се наказва с всичката строгост на закона.”

Това значи да изпълним с чест клетвата, която дадохме пред паметта на др. Димитров: ”Да бъдем безпощадни към враговете на народа и народната власт, към чуждите агенти и шпиони, да бъдем бдителни по отношение на тях.“

Любителите на художественото творчество могат да прочетат още извадки от програмата на Радио София.

Бдителност, бдителност, бдителност!
Да открием врага дори в другарчето си!
Да подозираме всеки и най-важното да донасяме за всеки е наш граждански дълг!

Ето как се създават “новите хора с новия морал”.

Към част 9 >>